kellar. kellar. ayeenname.

کاربرد سازه های فضاکار در مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها

محمدحسین تقی زاده، کارشناس ارشد سازه و دانشجوی دکتری ژئوتکنیک، گروه مهندسی عمران، واحد اصفهان (خوراسگان)، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان.
علاءالدین بهروش، دکتری سازه و عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران دانشگاه تبریز

چكيده:

کشور ایران به علت قرار گرفتن در کمربند زلزله آلپ – هیمالیا همواره در معرض خطر زلزله قرار دارد. به طوری که وقوع زلزله های مهیب در چند دهه اخیر منجر به آسیب های شدید به ساختمان ها و به تبع آن خسارات جانی و مالی فراوان شده است. در این شرایط مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها، جهت کاهش خسارات و حفظ پایداری سازه ها در برابر بارهای ناشی از زلزله، بیش از پیش مورد توجه مهندسان عرصه ساخت و ساز می باشد. یکی از روش های متداول جهت مقاوم سازی و افزایش پایداری ساختمان ها در برابر بارهای جانبی نظیر باد و زلزله استفاده از دیوار برشی در قسمت های مختلف ساختمان می باشد. این سیستم سازه ای در کنار مزایای خود، مسلماً معایبی نیز دارد که از مهمترین آنها می توان به سختی عملیات اجرا و زمان بر بودن آن و همچنین وزن بالای این نوع سازه ها اشاره نمود که مستلزم صرف هزینه های هنگفت می باشد. از این رو سازه های فضاکار به علت سرعت و سهولت عملیات اجرا، سبک بودن و از همه مهمتر مقاومت بالایی که در مقابل بارهای وارده از خود نشان می دهد جایگزین مناسبی برای دیوارهای برشی محسوب شده که علاوه بر تامین مقاومت ساختمان ها در مقابل بارهای جانبی، در جهت سبک سازی سازه نیز نسبت به دیوارهای برشی ارجح تر هستند. لذا در این پژوهش، رفتار سازه های فضاکار را در برابر بارهای جانبی و کاربرد آن ها را در مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد

واژگان كليدي:سازه های فضاکار، مقاوم سازی لرزه ای ساختمان ها، دیوار برشی، بارهای جانبی، زلزله

 مشاهده مقاله‌ي كامل