kellar. kellar. ayeenname.

بهسازی خاک با ستون‏های خرده سنگی و برخی کاربردهای آن

ندا افشارکاوه، دانش‏آموخته کارشناسی ارشد ژئوتکنیک دانشکده مهندسی عمران دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی
کامبیز بهنیا، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‏های فنی دانشگاه تهران
khakemosalah@yahoo.com

چكيده:

با توجه به گسترش روز افزون جمعیت و در نتیجه رشد چشمگیر ساخت و ساز در شرایط مختلف زمین، نیاز به استفاده از بستر مناسب جهت احداث سازه‏ها، لزوم بهسازی بستر خاکی اهمیت پیدا می‏کند. در میان روش‏های مختلف در زمینه بهسازی خاک بستر از جمله تزریق در خاک، مسلح کردن خاک، ریزشمع‏ها، تراکم و پیش بارگذاری و ...، روش احداث ستون‏های خرده سنگی، روشی سازگار با محیط زیست و در جهت کاهش آلودگی‏های زیست محیطی، صوتی و ... بوده و از اهمیت به سزایی برخوردار است. امروزه استفاده از ستون‏های خرده سنگی به منظور بهسازی خاک بستر جهت احداث سازه‏ها، روشی مفید و هماهنگ با محیط زیست است، که علاوه بر بهبود ظرفیت باربری خاک محل، سبب زهکشی به ویژه در زمین‏های سست با نشست پذیری زیاد و زمین‏های رسی شده و کاهش نشست را به دنبال خواهد داشت. علاوه بر این اجرای این ستون‏ها سبب کاهش پتانسل روانگرایی در خاک‏های ماسه‏ای نیز می‏گردد. در این مقاله به معرفی ستون‏های خرده سنگی، موارد کاربرد، مزیت‏ها و نحوه طرح و اجرای آن‏ها پرداخته می‏شود و در انتها به بررسی سه مطالعه موردی از طرح و اجرای این ستون‏ها که شامل کنترل ظرفیت باربری و نشست بستر رسی در پروژه‏ای واقع در شهر نیشابور قبل و بعد از اجرای ستون‏های خرده سنگی، کاهش نشست‏های نامتقارن بستر کوله خاک مسلح در نواحی شمال ایران با استفاده از اجرای این ستون‏ها و لزوم استفاده از این روش به منظور بهسازی خاک منطقه در پروژه‏ای در شهر کرمان می‏باشند، پرداخته می ‏شود.

واژگان كليدي:بهسازی خاک، زهکشی، ستون خرده سنگی، ظرفیت باربری، نشست

 مشاهده مقاله‌ي كامل