kellar. kellar. ayeenname.

بررسی و ارزیابی عملکرد جداسازهای لرزه‌ای در ساختمان بتنی تحت تحلیل‌های دینامیکی

یوسف مددی، کارشناس ارشد مهندسی عمران سازه
عباس حق اللهی، دکتری سازه، عضو هيأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تهران

چكيده:

با توجه به اینکه بسیاری از ساختمان‌های موجود در هنگام ساخت ضوابط آئین‌نامه های جاری در همان زمان را رعایت‌نکرده‌اند، بسیاری از ساختمان‌های بتنی و فولادی کشورمان در برابر زلزله های متوسط و شدید آسیب‌پذیر‌می‏باشند. بنابراین بررسی بهسازی‌لرزه‌ای ساختمان‌های موجود می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار‌ باشند. در بهسازی لرزه‌ای سازه‌ها، به جای افزایش ظرفیت باربری سازه تحت نیروهای جانبی، می‌توان نیروهای وارد بر آنها را کاهش‌داد. در این تحقیق عملکرد جداسازهای لرزه‌ای (جداسازهای الاستومری) در ساختمان بتنی مورد بررسی قرار‌گرفته‌است. جداگرها با افزايش جابجايي سازه و كاهش شتاب لرزه‌اي، نيروي زلزله را كاهش‌مي‌دهند. برای بررسی و مقایسه از پارامترهای جابجایی کل و نسبی طبقات، برش پایه، موقعیت مفاصل پلاستیک و زمان تناوب سازه‌ها با استفاده از تحلیل‌های دینامیکی غیرخطی(تاریخچه زمانی) مورد بررسی قرار‌می‌گیرد. نتایج حاکی از آن است که جابجایی کل سازه افزایش‌یافته ولی پارامترهای مهم طراحی مانند جابجایی نسبی و برش طبقات کاهش چشمگیری داشته‌اند. همچنین در تعداد تشکیل مفاصل پلاستیک، سازه جداسازی شده، بسیار کمتر از سازه با پای گیردار می‌باشد.

واژگان كليدي:جداساز لرزه‏ای، تحلیل دینامیکی غیرخطی، تحلیل استاتیکی غیرخطی، ساختمان بتنی.

 مشاهده مقاله‌ي كامل