کاربرد و روش استفاده از FRP در بهسازی پل‌های بتنی

دکتر علی معصومی، استادیار گروه مهندسی عمران، دانشگاه تربیت معلم تهران
محمدرضا زمانیان، کارشناس ارشد مهندسی سازه

چكيده:

به طور کلی بهسازی یا مرمت سازه‌های بتنی موجود به منظور تحمل بارهای مضاعف طراحی، بهبود نارسایی‌های ناشی ازفرسایش، افزایش مقاومت و یا شکل‌پذیری سازه، با استفاده از مصالح مختلف و شیوه‌های اجرایی متنوع انجام می‌شود. استفاده از صفحات فولادی به صورت پوشش خارجی، غلاف‌های بتنی یا فولادی و پس کشیدگی خارجی، برخی از روش‌های متعارف هستند. مقاوم‌سازي اجزای بتني با استفاده از FRP يكي از راهكارهاي نوين مقاوم‌سازي است كه جايگزين روش‌هاي قديمي مانند زره‌پوش كردن فولادي يا بتني شده است. FRP نوعي كامپوزيت پليمري است كه از دو بخش متمايز الياف و ماتريس تشكيل شده و به عنوان مصالحی مؤثر برای مقاوم‌سازی سازه‌های در معرض خطرات لرزه‌ای، به صورت گسترده‌ای مورد توجه قرار گرفته است. از این مصالح همچنین به‌عنوان راهکاری برای بهسازی پل‌ها به‌منظور افزایش ظرفیت باربری، استفاده می‌شود. دراین مقاله به کاربرد و روش اجرایی استفاده ازمصالح FRP دربهسازی پل‌های بتنی پرداخته می‌شود.

واژگان كليدي:پل، بهسازی، کامپوزیت پلیمری، FRP

 مشاهده مقاله‌ي كامل