دومین همایش ملی مسکن ایرانی

معرفی همایش

نیاز به مسکن یکی از اصلی ترین نیازهای انسان از بدو پیدایش تاکنون بوده است. در ابتدای حضور انسان بر روی کره زمین این نیاز به منظور ایجاد یک سرپناه در هزار سوم به عنوان یک مامن و محل آرامش و آسایش به شمار می رود. در دوران کنونی با روند افزایش جمعیت و ایجاد یک زندگی ماشینی کیفیت این مکان واجد ارزش و اهمیتی دو چندان گردیده است. در فلات ایران از دیرباز دغدغه ایجاد شهرها و بناها وجود داشته است و این دغدغه در طول زمان دچار دگرگونی زیادی گردیده است. مسکن ایرانی به مفهوم ساخت بناهای سکونتی ای که با خصوصیات و ویژگی های اقلیمی، اجتماعی– فرهنگی و اقتصادی سرزمین و ساکنان سرزمین ایران همسان باشد یک ضرورت به شمار می آید. 

دانشگاه آزاد اسلامی شیراز در مهرماه سال 1390 اولین همایش ملی مسکن ایرانی را برگزار نمود و از آنجا که پرداختن به این مقوله واجد اهمیتی بسیار زیاد است در نظر دارد "دومین همایش ملی مسکن ایرانی" را نیز زیر نظر مرکز تحقیقات معماری وشهرسازی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز برگزار نماید. بدون شک تبادل اندیشه و فکر و جهت بخشی به این اندیشه ها و ارائه راه حل ها و راهکارهای جدید و منطبق با خصوصیات و ویژگی های ایران و ایرانی می تواند در روند بهبود کیفیت ایجاد فضاهای سکونتی بهتر تاثیر عمده ای داشته باشد ، لذا این هم اندیشی و نشست برپا گردیده و قصد دارد با ایجاد فضایی سازنده و مثبت نقشی کمک کننده داشته باشد

محورهای همایش:

کارگروه اول: مسکن ایرانی – مبانی و مفاهیم

مفاهیم و تعاریف

ریشه های شکل گیری و تاریخچه

سیر تحول تاریخی مسکن ایرانی در مفهوم و کالبد

سیر اندیشه های ایرانی در رابطه با مسکن

نگاه عامیانه و تخصصی به مسکن ایرانی

خصوصیات و ویژگی های مسکن ایرانی

کارگروه دوم: مسکن ایرانی – فرآیند طراحی و نمونه های موردی

شیوه ها و روش ها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی

بایدها و نبایدها در فرآیند طراحی مسکن ایرانی

مسکن ایرانی؛ فرم گرایی یا عملکردگرایی

اجزاء و عناصر مسکن ایرانی

تمایزبخشی مسکن ایرانی با الگوهای جهانی

تحلیل نمونه های موردی موفق در طراحی مسکن ایرانی

کارگروه سوم: مسکن ایرانی – شهر ایرانی

مسکن ایرانی و زمینه گرایی شهری

آسیب شناسی مسکن معاصر در بافت شهری در ایران

رابطه متقابل مسکن و بافت شهری در ایران

نقش مسکن ایرانی در شهرهای ایرانی

کارگروه چهارم: مسکن ایرانی – چالش ها و فرصت ها

سیاست های تامین مسکن در ایران

مسکن ایرانی، بافت های فرسوده و بافت های تاریخی

مسکن ایرانی و انگاره پایداری

الگوهای جدید مسکن ایرانی، پیشنهادها و راهکارها

تاریخ های مهم:

مهلت ارسال چکیده مقالات: 22 دی ماه 96

اعلام داوری چکیده مقالات :  2 بهمن ماه 96

مهلت ارسال اصل مقالات: 22 بهمن ماه 96

اعلام داوری مقالات پذیرش شده:  1 اسفند ماه 96

آخرین مهلت ثبت نام : 5 اسفند ماه 96

زمان برگزاری همایش: 9 و 10 اسفندماه

تماس با ما:

شیراز - شهر جدید صدرا - بلوار ایران - دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز

تلفکس دبیرخانه همایش: 07136412487

وب سایت همایش:

http://conf.iaushiraz.ac.ir/maskan2017/fa/

ایمیل همایش:

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید