انجمن بتن ايران

چهاردهمین دوره مسابقات ملی بتن

16 مهرماه هر سال به عنوان "روز بتن، بزرگداشت استاد احمد حامي" نام گذاري شده است، هر ساله انجمن بتن ايران با همكاري و همياري اعضاي محترم خود و ساير دست اندركاران صنعت بتن كشور مسابقات ملي بتن، ويژه اعضاي حقوقي خود را در شهريور ماه در محل مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار مي نمايد.

امسال انجمن در نظر دارد "مسابقه بتن هدفمند سبز با رواني و مقاومت مشخص و مسابقه كف پوش بتني برتر" را با هدف ارتقاي دانش و ارائه توانائي هاي نظري و عملي اعضاي حقوقي خود كه دست اندركار اجراء، ساخت بتن و قطعات بتني و يا ارزيابي و نظارت هستند، در شهريورماه در مركز تحقيقات راه، مسكن و شهرسازي برگزار نمايد.

آئين نامه ها و فرم ثبت نام در مسابقات فوق در پايگاه اينترنتي انجمن بتن ايران به نشاني www.ici.ir موجود مي باشد.

تماس با انجمن بتن ایران:

تهران ـ شهرآرا، خيابان آرش مهر،  بلوار غربي، پلاك 13،  طبقه اول       كدپستي: 1445843464

تلفن: 8- 88230585         فاكس: 88270059                                         www.ici.ir