کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی

با استقرار دبیرخانه، کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی به طور رسمی کار خود را آغاز نمود. به گزارش روابط عمومی همایش، پژوهشگران می توانند از طریق همین سایت مقالات خود را ارائه نمایند تا فرآیند داوری توسط کمیته داوری همایش انجام گیرد.

لازم به ذکر است برگزارکننده همایش، موسسه غیر انتفاعی نیکان  و محل برگزاری یکی از سالن­های همایش دانشگاه تهران می باشد.

گفتنی است کلیه اخبار و اطلاعیه های مربوط به همایش از طریق سایت کنفرانس اطلاع رسانی خواهد شد. 

مهندسی عمران

آسیب‌پذیری و مقاوم‌سازی سازه‌ها- روش‌های عددی در مهندسی عمران- فناوری‌های نوین در مهندسی عمران- مدیریت ساخت مهندسی زلزله و دینامیک سازه‌ها- مهندسی سازه‌های هیدرولیکی و دریایی- مهندسی و مدیریت منابع آب- نقشه‌برداری، ژئودزی و ژئوماتیک- سازه‌های بتنی و فولادی-مهندسی راه، حمل و نقل و ترافیک- مهندسی محیط‌زیست و توسعه پایدار.

عمران و توسعه پایدار شهری

مهندسی عمران و توسعه پایدار- برنامه ریزی، مدیریت و طراحی شهری- حمل و نقل و زیرساخت های شهری- شهرسازی و توسعه شهري پايدار.

مصالح و سازه هاي نوين در مهندسي عمران

فناوري هاي نوين در صنعتي سازي ساختمان- يافته هاي جديد در تحليل، طراحي و اجراي سازه هاي سبك- سيستم هاي سازه اي، اعضا و يا اتصالات نوين در سازه ها- روشها يا مصالح جديد در مقاوم سازي سازه ها- كاربردهاي نوين مصالح و قطعات سبك در مهندسي عمران- توليد و كاربرد بتن هاي وي‍‍ژه.

مهندسي ساخت و ارزيابي پروژه هاي عمراني

نقش مديريت پروژه در تامين شاخصه هاي كمي و كيفي اجراي پروژه هاي عمراني- ارزيابي آسيب پذيري و روش هاي بهسازي، مقاوم سازي، تعمير و تقويت سازه ها- ارزيابي روش هاي مختلف احداث سازه هاي فولادي و بتني- مهندسي ارزش در پروژه هاي عمراني.

فناوريهاي نوين در ساخت و ساز شهري

كاربرد فناوري هاي نوين در بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري- كاربرد فناوري هاي نوين در صنعت ساختمان: مشكلات پيش رو، تجربيات كشورهاي پيشرفته و صنعتي، چشم انداز- كاربرد فناوري هاي نوين در هوشمند سازي ساختمان، ساختمان هاي هوشمند- كاربرد فناوري هاي نوين در ساختمان هاي شهري.

مديريت بحران

آسيب‌پذيری و بهسازی اماكن- نقش مهندسان عمران در فرهنگ سازي ساخت و ساز ايمن- سيستم‌هاي هوشمند و هشدار سريع- مديريت و مشاركت‌هاي مردمي- مهندسي ايمني و مديريت- نقش مهندسي و سازمان هاي مهندسي در مديريت بحران هاي طبيعي- مديريت بحران در شهرها و مناطق روستايي.

اقليم، ساختمان و بهينه سازي مصرف انرژي

راهكارهاي نوين در مهندسي ساختمان جهت مقابله با اثرات منفي تغييرات اقليمي در جهت كاهش مصرف انرژي- چگونگي نقش مهندسان طراح اعم از معماري، عمران، تاسيسات در جهت بهره گيري بيشتر از منابع انرژي اقليمي در منطقه در جهت طراحي بهينه ساختمان.

مهندسي زلزله، سازه و ژئوتكنيك

آسيب پذيري و بهسازي لرزه اي- راهكاري به صرفه اقتصادي در بهسازي لرزه اي سازه ها- سيستم هاي هوشمند و هشدار سريع زلزله- بافت شهري در مناطق زلزه خيز.

مهندسي تخريب در صنعت ساختمان

انواع روشها و تكنيكهاي تخريب ساختمانها و سازه‌ها- مباني و اصول مهندسي تخريب، مديريت و نظارت تخريب.

معماری

مهندسي معماري و مدیریت شهری

انديشه ها و فناوريهاي نو در معماري و شهرسازي- مفهوم شناسي معماري و شهرسازي- شهرسازي و توسعه نوين شهري- معماري داخلي- بوم شناسي- زيبايي شناسي در معماري و شهرسازي- برنامه ريزي، مديريت و طراحي شهري- طراحي شهري و خلق فضاهاي دفاع‌پذير- طراحي شهري بر پايه مفهوم توسعه پايدار- طراحي فضاهاي اجتماعي شهري- طراحي شهري و كيفيت فضاهاي شهري- نقش معماري و طراحي شهري در امنيت رواني شهروندان- تاثير سبكهاي معماري در سيما و منظر موجود شهرها- طرحهاي توسعه شهري و چالشهاي موجود- معماري و هويت شهري- معماری و مرمت- مرمت و احیای بناها- بهسازی آثار تاریخی.

معماری، فرهنگ و مدیریت شهری

معماری، آسیب‌های فرهنگی، اجتماعی و مدیریت شهری- پایداری فرهنگی، معماری و مدیریت شهری- اخلاق حرفه‌ای و آموزش در معماری و شهرسازی.

معماری و محیط زیست

معماری و محیط زیست- محیط زیست پایدار- اثرات زیست محیطی طرح های عمرانی و شهرسازی در شهرها- طراحی شهری، بهسازی منظر، نماهای شهری و محیط زیست- مهندسي محیط زیست و راهکارهای رسیدن به توسعه پایدار- ارتباط محیط طبیعی با معماری و فضای شهری.

مهندسی معماری و توسعه پایدار

معماری و هویت شهری- معماری پایدار- روشها و فناوریهای نو در در معماری- انرژی های نو در معماری- سبک شناسی معماری- معماری خیابانی- تاثیر تحولات تکنولوژیکی در معماری- کاربرد فناوری های نوین در رسیدن به معماری پایدار- نیازهای انسانی و معماری پایدار-گرافیک شهری- معماري پايدار و ساختمان‌هاي هوشمند- زیبایی شناسی در معماری.

آینده معماری و طراحی شهری در ایران

معماری و طراحی شهری: ایده و عمل- پارادایم های رایج طراحی شهری و معماری- طرح های شهری و ساختمان های عملکردی- نگاه به آینده: معماری و طراحی شهری در فرآیند جهانی شدن.

معماری و توسعه

معماري و توسعه از منظر مكاتب فكري معاصر- معماري و توسعه پايدار- معماري، توسعه و منابع طبيعي- معماري، توسعه و تكنولوژي- معماري، توسعه و ضوابط شهري و روستايي.

معماری و ساختمان آينده

تكنولوژي هاي نوين و معماري- معماري آينده و هويت.

معماری و سازه

آموزش سازه در معماری- سازه‎ و معماری پایدار- سازه های نو و مصالح آینده- مقاوم سازی سازه های تاریخی- هنر مهندسی سازه.

معماری و شهرسازی ایرانی- اسلامی

چالش های پیش روی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی در دوران کنونی- ساختمان ها و المان های شهری و هویت ایرانی اسلامی- ارزش های انسانی اسلام در شهرسازی و معماری ایران-جایگاه معماری و شهرسازی اسلامی در جهان معاصر- واقع گرایی و آرمان گرایی معماری و شهرسازی اسلامی- روش های نظریه آفرینی در معماری و شهرسازی اسلامی.

معماری داخلی و دکوراسیون

کنش های رفتاری متقابل انسان و محیط زندگی و تاثیر آن در معماری داخلی- مبانی هنرهای تجسمی در معماری داخلی- فرهنگ رفتاری جوامع مختلف و ارتباط آن با معماری داخلی- معماری داخلی در جهان اسلام- الگوهای اصیل هنر ایران و جایگاه آن در معماری داخلی.

تازه های معماری

معماری محدود- مرزهای معماری- معماری دیجیتال- محیطی و اقلیمی- کالبدی و سازه ای- معماری و ضد معماری- کاربردهای پیشرفته رایانه- معماری اسلامی، ایرانی و غربی.

حکمت اسلامی در هنر و معماری

پیوند حکمت اسلامی و هنر ایرانی- بازتاب حکمت اسلامی در شهر ایرانی اسلامی

شهرسازی

 
محور ویژه: فرصت‌های سرمایه‌گذاری در کلانشهرها و توسعه پایدار  

پژوهش، برنامه‌ریزی و مدیریت شهری

معماری، شهرسازی و مدیریت شهری

حمل و نقل و ترافیک و مدیریت شهری

خدمات شهری و مدیریت شهری

زیرساخت‌ها، خدمات فنی و عمرانی و مدیریت شهری

آب، فاضلاب و مدیریت شهری

برق، شبکه توزیع و مدیریت شهری

گاز، شبکه انتقال و مدیریت شهری

گردشگری و مدیریت شهری

بهداشت، ایمنی، محیط زیست و مدیریت شهری

مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و مدیریت شهری

بافت فرسوده، حاشیه‌نشینی و مدیریت شهری

جامعه، فرهنگ و مدیریت شهری

اقتصاد و مدیریت شهری

شهر هوشمند و مدیریت شهری

آینده پژوهی در مدیریت شهری

شوراها، مدیریت محلی و مدیریت شهری

عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، رفاه شهروندان و مدیریت شهری

مهندسی ارزش، بهبود روش‌ها و مدیریت شهری

تغییر اقلیم و مدیریت شهری

مدیریت شهری

نقشه برداری

محیط زیست ومنابع طبیعی

تاریخ های مهم:

آخرین مهلت ارسال مقالات 28 مرداد ماه 94  

اعلام داوری مقالات(مرحله اول): 30 تیر ماه 94

اعلام داوری مقالات(مرحله دوم): تا 15 مرداد ماه 94  

اعلام داوری مقالات(مرحله سوم): تا پایان مرداد ماه 94  

مهلت واریز هزینه ها: 4 شهریور ماه 94

مهلت ثبت نام جهت شرکت در کنفرانس: 30 مرداد ماه 94

زمان برگزاری کنفرانس: شهریور ماه 94

علاقه مندان می توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با تلفن دبیرخانه تماس حاصل نمایند یا به پایگاه اینترنتی کنفرانس مراجعه نمایند.

تلفن دبیرخانه:

021-88407274
ساعات اداری ( 8 الی 15)

تلفن اطلاع رسانی:

09109586591
09360479836
ساعات غیر اداری

سایت همایش:     www.omranconf.ir

ایمیل:      آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید