اولین کنگره بین المللی صنعت ساختمان

زمان: 5 اردیبهشت 1397
مکان: مرکز همایش های بین المللی شهرداری کلانشهر تبریز
سايت: www.icbi2018.com
پوستر همايش

هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران

زمان: 5 الی 6 اردیبهشت ماه 1397
مکان: دانشگاه یزد
سايت: www.7wrmc.ir
پوستر همايش

دومین همایش ملی بررسی تجارب بازآفرینی شهری در ایران (با تاکید بر تجربه سبزوار)

زمان: 5 الی 6 اردیبهشت ماه 1397
مکان: دانشگاه حکيم سبزواري
سايت: cnf.hsu.ac.ir/urd96
پوستر همايش

چهارمین نمایشگاه بین المللی مصالح، تجهیزات و فناوری ساخت و ساز

زمان: 5 الی 8 اردیبهشت ماه 1397
مکان: تهران- محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران
سايت: www.project-iran.com
پوستر همايش

نمايش تمام همايش هاي آينده


نخستین کنفرانس سراسری بررسی نقش مهندسی عمران، معماری و شهرسازی در تحقق اقتصاد مقاومتی ، 2 اردیبهشت 1397، دانشگاه پیام نور استان هرمزگان

دومین کنفرانس ملی دانش و فناوری علوم مهندسی ایران، 30 فروردین ماه 1397، تهران

کنفرانس ملی پدافند غیرعامل در جغرافیا عمران شهرسازی و معماری و مدیریت شهری، 26 فروردین ماه 1397، قم-آکادمی علوم و تکنولوژی ایران

ششمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم جغرافیا برنامه ریزی معماری و شهرسازی تهران، 28 اسفند ماه 1396، تهران

کنفرانس بین المللی افق های نو در علوم مهندسی، 28 اسفند ماه 1396، ترکیه - استانبول - داوود پاشا- دانشگاه Yıldız Teknik - سالن همایش های بین المللی Yıldız Teknik

کنفرانس بین المللی چالشهای مهندسی، تکنولوژی و علوم کاربردی، 26 الی 28 اسفند ماه 1396، دبی- هتل رادیسون بلو

اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی با محوریت فرهنگ معماری ایرانی اسلامی، 25 اسفند ماه 1396، تهران-مرکز بین المللی همایش ها و سمینارهای توسعه پایدار علوم جهان اسلام

دومین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار، 24 اسفند ماه 1396، جهاد دانشگاهی استان همدان

نمايش تمام همايش هاي گذشته