آسیب شناسی روش های سنتی آب بندی عرشه های بتنی پل، راه کار ها و چشم انداز ها

رضا پرچمی، کار شناس ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری
مدیر بخش R&D شرکت پوشش صنعت الوند

چكيده:

تجربه مشکلات استفاده از عایق های پایه قیری در آب بندی عرشه پلهای کشور، نیاز به یک روش جدید را الزامی نمود. از این رو با انتخاب محصولی که بر خلاف روش های سنتی که با ایجاد یک لایه آب بند بر روی سطح بتن، مانع از نفوذ آب می گردید، با نفوذ در بتن به اصلاح عملکرد آن پرداخته و یک عرشه بتنی خود محافظ به وجود می آورد. در ادامه به مقایسه نقاط ضعف و قوت هر دو روش پرداخته شده است.

واژگان كليدي:آب بندی، حفاظت سازه بتنی ، عرشه پل،Radcon#7

 مشاهده مقاله‌ي كامل