سیستم سقف سازه‌ای STEEL DECK

(سقف کامپوزیت با قالب¬های فولادی باربر و ماندگار)

حامد هاتفی، دفتر فنی شرکت سان سازه

چكيده:

مقتضیات امروز صنعت ساختمان ایجاب می کند که جهت برآورده سازی سریع سازی، سبک سازی، ایمن سازی وسری سازی درطراحی و ساخت سازه های ساختمانی بایستی از شیوه های نوین بهره گرفت . یکی از فناوری های نوین صنعت ساختمانی که اخیراً در کشور مورد توجه قرار گرفته است استفاده از سیستم سقف STEEL DECK می باشد که الزامات این فناوری تحت عنوان دال مرکب فولادی – بتنی در مر کز تحقیقات ساختمان و مسکن تدوین گشته است. این سیستم دارای استاندارد ها و آیین نامه های طراحی و ساخت معتبر بین المللی می باشد . سقف STEEL DECK از مقاطع مرکب (composite) دال بتن مسلح برروی عرشه های تشکیل یافته است که بوسیله گل میخ به تیرها و پلهای اصلی فولادی سازه متصل می گردد. اجزای این سقف عبارتند از : تیرهای فلزی ،دال بتنی ، آرماتورهای محاسباتی و حرارتی ، عرشه فولادی و گل میخ . مهمترین تفاوت این سقف با سقفهای مرکب مرسوم(سقف کامپوزیت با قالب چوبی ) استفاده از عرشه فولادی بعنوان قالب و گل میخ بعنوان برشگیر می باشد . این سقف در مقایسه با سقفهای مرکب مرسوم از امتیازاتی همچون کاهش فولاد مصرفی و افزایش سرعت ،کیفیت و ایمنی و برخوردار می باشد . لذا این سقفها می تواند بطور موثری در پروژه های انبوه تولید مسکن مورد استفاده قرار گیرد .

واژگان كليدي:سقف مرکب ، عرشه فولادی ، گل میخ ، قالب ، دال بتنی

 مشاهده مقاله‌ي كامل